Banner-Marc-aanpassingen-Henk-v6-klein

Privacyverklaring

donderdag 22 september 2011 12:32

Bedrijfsinformatie

Dit is de website van Oostendorp Muziek
Ons bedrijfsadres is Stationsweg 1, 8091 AA Wezep
Ons postadres is Stationsweg 1, 8091 AA Wezep
Ons inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 08176600
Ons BTW-nummer is 8195.19.376.B01 

Uw gegevens

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch alleen uw domeinnaam en niet uw e-mailadres.
Bij een bezoek aan onze website bewaren wij 

 • uw domeinnaam maar niet uw e-mailadres als u een bezoek brengt aan onze webpagina
 • uw e-mailadres als u boodschappen/vragen plaatst op deze website
 • uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert
 • alle informatie met betrekking tot de pagina’s die u op onze site geraadpleegd hebt
 • alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie)

Deze informatie wordt gebruikt 

 • om de inhoud van onze website te verbeteren
 • om de inhoud en de lay-out van onze pagina’s te individualiseren voor elke individuele bezoeker
 • om u op de hoogte te stellen van updates van onze site
 • om u later te contacteren voor marketingdoeleinden

De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Persoonsgegevens

Alleen door invoer van uzelf kan Oostendorp Muziek over uw NAW-gegevens beschikken. Deze worden gebruikt voor het afhandelen van bestellingen en/of diensten. 

Wij kunnen van u vragen:

 • naam
 • adres
 • woonplaats
 • contactmogelijkheden zoals e-mail en telefoonnummer

Bankgegevens worden bij het plaatsen van bestellingen in een apart beveiligde omgeving gevraagd tijdens het plaatsen van een bestelling of eventueel tijdens persoonlijk contact met een medewerker.

Cookies

Op deze site gebruiken we cookies 

 • om uw voorkeuren te registreren
 • om informatiesessies te registreren, zoals informatie over hetgeen u toevoegt aan uw boodschappenlijst

Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek.

Ontvangen informatie

We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.

Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.
Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Vragen of opmerkingen?

Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacybeleid?

Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen 

Over communicatie per e-mail

Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde e-mailadres.

Over communicatie per brief

Als u ons via het web uw postadres meedeelt, kunt u van ons periodieke mailings ontvangen met informatie over producten en diensten. Als u dergelijke mailings niet wenst te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde e-mailadres.

Over communicatie per telefoon

Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, kan ons bedrijf telefonisch contact met u opnemen met betrekking tot informatie over onze producten en onze diensten. Indien u dergelijke telefonische oproepen niet wenst te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde e-mailadres.

Afmelden

Indien u geen geadresseerd reclamedrukwerk en/of geen commerciële telefoontjes (meer) wenst te ontvangen, kunt u dat kenbaar maken via de website van de stichting Infofilter: www.infofilter.nl.

Overig

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacybeleid. In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden. Wij zullen u dan op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en wij zullen u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, vragen wij u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde e-mailadres.

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, vragen wij u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde e-mailadres.

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met ons bedrijf middels het hierboven vermelde e-mailadres.

 

Muziekcentrum Oostendorp Stationsweg 1 Wezep Gelderland 038-3762954
https://www.oostendorp-muziek.nl 9,4 10 1918